Zgłoś korupcję

Zgłoś korupcję

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść (...) została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw (...) zanim on sam się o tym dowiedział.

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN).

Najczęściej spotykane przestępstwa korupcyjne:
 
• sprzedajność urzędnicza - art. 228 k.k.,
• przekupstwo - art. 229 k.k.,
• płatna protekcja - art. 230 k.k.,
• czynna płatna protekcja, handel wpływami - art. 230a k.k.,
• przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków - art. 231 k.k.,
• korupcja wyborcza - art. 250a k.k.,
• korupcja gospodarcza, korupcja menedżerów - art. 296a k.k.,
• korupcja wierzycieli - art. 302 § 2 i 3 k.k.,
• korupcja w sporcie - art. 46, 47 i 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 
(k.k. - kodeksu karnego)
 
Przeciwdziałanie korupcji jest ważnym zadaniem organów państwowych. Oczekiwania związane z realizacją tego zadania są coraz większe. Wskazują na to wszystkie badania opinii publicznej obejmujące skalę zjawiska korupcji, jego skutki, możliwości eliminacji czy też ewoluowania różnych jej form. Wyniki tych badań od wielu lat sytuują korupcję niezmiennie jako jedną z najgroźniejszych patologii społecznych w Polsce.
 
Kontakt z policjantami
Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
zajmującymi się walką z korupcją
 
tel. 47 85 442 80 i 47 85 442 71
w godzinach 8.00 - 15.00
 
całodobowo - Dyżurny KMP Świętochłowice
tel. 47 85 442 55

PAMIĘTAJ!!!
 
Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o tym się dowiedział.
Powrót na górę strony