Aktualności

Debata na temat przeciwdziałania alkoholizmowi w Świętochłowicach

Data publikacji 20.02.2017

W ubiegły piątek odbyła się debata poświęcona przeciwdziałaniu zjawisku alkoholizmu, której organizatorem była Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie przypadkowo poruszony był akurat tak ważny temat. Dużą część zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń stanowi właśnie spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej 1, odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów ze świętochłowickiej komendy oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tematem debaty było występowanie oraz walka ze zjawiskiem alkoholizmu na terenie gminy Świętochłowice. Debatę rozpoczął Przewodniczący GKRPA oraz radny Pan Rafał Łataś, który przywitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał przedstawiciel świętochłowickiej policji mł.asp. Tomasz Kaczmarczyk, który przedstawił problem patologii społecznej jakim jest alkoholizm ze strony pracy policji. Kolejnym prelegentem była Pani Anna Sołtysiak-Blachnik Prokurator Rejonowy w Chorzowie, która m.in. szczegółowo omówiła przepisy karne związane z obrotem i sprzedażą alkoholu. Wystąpienie zakończyła Pani Aldona Góralczyk kierownik Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach omawiając problem występowania alkoholizmu od strony uwarunkowań psychologicznych oraz zagrożeń z jakimi mogą spotkać się dzieci oraz młodzież. W dyskusji uczestniczyli mieszkańcy Świętochłowic, przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą wyrobów alkoholowych, radny Pan Henryk Kurek oraz przedstawiciele oświaty. W spotkaniu nie mogło zabraknąć również przedstawiciela Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie Pani Urszuli Mrozek. Przybyli goście mogli praktycznie skorzystać z alko i narko googli oraz z materiałów profilaktycznych.

 

  • Debata na temat alkoholizmu
  • Debata na temat alkoholizmu
  • Debata na temat alkoholizmu

 

Wszystkim uczestnikom debaty serdecznie dziękujemy.