Aktualności

Podsumowanie wczorajszych działań pn. „SMOG”

Data publikacji 29.01.2020

Świętochłowicka drogówka podsumowała wczorajsze działania kontrolno-prewencyjne o nazwie „Smog”. Celem akcji było wyeliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych techniczne pojazdów, a w szczególności tych, które wytwarzają nadmierną emisją spalin do atmosfery. W działaniach wzięło udział 8 mundurowych. Stróże prawa skontrolowali ponad 50 pojazdów.

Wczoraj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego świętochłowickiej komendy przyłączyli się do krajowych działań kontrolno-prewencyjnych o kryptonimie „Smog”. Akcja rozpoczęła się od wczesnych godzin porannych i zakończyła o 22:00. W tym czasie stróże prawa zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. W szczególności jednak prowadzili kontrole ukierunkowane na wyeliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie, wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Policjanci przypominali kierującym, że smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.
Na terenie Świętochłowic w działaniach wzięło udział 8 policjantów z drogówki. Stróże prawa skontrolowali ponad 50 pojazdów oraz zatrzymali dwa dowody rejestracyjne.
Przypominamy kierującym, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska, policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.