Aktualności

Co ty wiesz o handlu ludźmi?

Data publikacji 04.03.2021

Świętochłowicka profilaktyk wraz ze specjalistą wydziału prewencji przeprowadzili prelekcję z uczniami Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach. Spotkanie obejmowało m.in. problematykę handlu ludźmi. Młodzież z ciekawością obejrzała specjalnie przygotowany dla nich filmy oraz wysłuchała prelegentów ze świętochłowickiej komendy.

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90. XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.


Policjanci z wydziału prewencji świętochłowickiej komendy zajmujący się na co dzień profilaktyką społeczną przeprowadzili w Zespole Edukacji Wspomagającej spotkanie z młodzieżą poświęcone m.in. problematyce handlu ludźmi. Mundurowi poruszyli problematykę procederu handlu ludźmi oraz niebezpieczeństw, które młode osoby mogą napotkać podczas próby podjęcia pracy za granicą. W trakcie spotkań uczniowie dowiedzieli się m.in. na czym polega zjawisko handlu ludźmi, jakie przybiera formy, jakimi metodami posługują się przestępcy, aby zniewolić ofiary oraz gdzie ofiary handlu ludźmi i inne osoby mogą szukać pomocy. Młodym słuchaczom zaprezentowano specjalnie przygotowane dwa filmy obrazujące przedmiotową problematykę. Młodzież z ciekawością wysłuchała prelegentów ze świętochłowickiej komendy.
Edukacja ta jest bardzo istotna, ponieważ proceder handlu ludźmi, często niedostrzegalny, jest obecny również w Polsce, dlatego mundurowi przy zachowaniu reżimu sanitarnego planują kolejne spotkania w tym zakresie.

Powrót na górę strony