Twój dzielnicowy

REJON Nr 3 - ŚRÓDMIEŚCIE

W dniach od 12 do 22.08.2022 r. mł. asp. Patryk KLEKOT będzie nieobecny.


Zastępstwo w godzinach służby pełnić będzie asp. Rafał SKRZYPCZAK, tel. 727 032 223 (dzielnicowy ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD)

 

mł. asp. Patryk KLEKOT

tel. 47 85 443 23

tel. kom. 723 645 270

czynny w godzinach służbowych

email : dzielnicowy.swietochlowice.3@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

mł. asp. Patryk KLEKOT Dzielnicowy Rejonu nr 3

Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:

Bytomska od numeru 3 do numeru 25, Dworcowa, Granitowa, Katowicka od numeru 2 do numeru 22 (parzyste), Katowicka od numeru 1 do numeru 23 (nieparzyste), Kubiny, Matejki, Pocztowa, Polna od numeru 6 do numeru 36 (parzyste), Polna od numeru 7 do numeru 43 (nieparzyste), Rzeczna, Solidarności, Szkolna od numeru 1 do numeru 29 (nieparzyste), Wyzwolenia od numeru 2 do numeru 36 (parzyste), Wyzwolenia od numeru 13 do numeru 51 (nieparzyste).

Aktualny plan działań priorytetowych dzielnicowego w trakcie przygotowania...

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 15.02.2022 do 14.08.2022 roku zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie przypadków łamania przepisów przez osoby spożywające alkohol w miejscu zabronionym, to jest przy ulicy Wyzwolenia 2 w Świętochłowicach (w ciągu komunikacyjnym pomiędzy wejściem do klatki schodowej a obiektem handlowym, na podwórzu oraz wewnątrz klatki schodowej) oraz zawnioskowanie do właściwej Administracji Domów Mieszkalnych o oświetlenie ciągu komunikacyjnego i tym samym podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców budynku we wskazanym rejonie.

Dla dzielnicowego:

 • nawiązanie kontaktu z Administracją Domów Mieszkalnych w omawianym rejonie w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, jak również w celu zachęcenia do zainstalowania oświetlenia ciągu komunikacyjnego, co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz klientów sklepu. Zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, a następnie w trakcie prowadzonego obchodu rejonu służbowego rozmowy z wyżej wymienionymi celem właściwej weryfikacji i oceny realizacji wykonywanych zadań,
 • poinformowanie mieszkańców oraz ajenta obiektu handlowego o działaniu priorytetowym w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, a następnie w trakcie prowadzonego obchodu rejonu służbowego rozmowy z wyżej wymienionymi celem właściwej weryfikacji i oceny realizacji wykonywanych zadań,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli podczas pełnionej służby obchodowej – dążenie do ustalenia danych osób popełniających wykroczenia, oddziaływanie prewencyjne, w przypadku braku efektu oddziaływanie represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
 • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
 • wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie zintensyfikowaną kontrolą wskazanego rejonu,
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice i w aplikacji Śląski Dzielnicowy.

 

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 06.09.2021 roku do 05.02.2022 roku zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie przypadków łamania przepisów porządkowych, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócania spokoju i spoczynku nocnego przez osoby grupujące się na terenie i w obrębie Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 17 i tym samym podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych budynków tj. ulicy Wyzwolenia 31,33,35,37A-C,39A-C w Świętochłowicach.

Dla dzielnicowego:

 • nawiązanie kontaktu z dyrekcją szkoły w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, a następnie w trakcie prowadzonego obchodu rejonu służbowego rozmowy z wyżej wymienionymi celem właściwej weryfikacji i oceny realizacji wykonywanych zadań,
 • poinformowanie mieszkańców o działaniu priorytetowym w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, a następnie w trakcie prowadzonego obchodu rejonu służbowego rozmowy z wyżej wymienionymi celem właściwej weryfikacji i oceny realizacji wykonywanych zadań,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli podczas pełnionej służby obchodowej – dążenie do ustalenia danych osób popełniających wykroczenia, oddziaływanie prewencyjne, w przypadku braku efektu oddziaływanie represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
 • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
 • wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie zintensyfikowaną kontrolą wskazanego rejonu,
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice i w aplikacji Śląski Dzielnicowy.

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości wykroczeń społecznie uciążliwych tj. spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przez ustawę, a także zaśmiecania przez osoby grupujące się w rejonie ulicy Rzecznej 5 w Świętochłowicach, co przyczynia się do negatywnych opinii mieszkańców na temat wizerunku miasta.

Dla dzielnicowego:

 • poinformowanie mieszkańców o działaniu priorytetowym w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, a następnie w trakcie prowadzonego obchodu rejonu służbowego rozmowy z w/w celem właściwej weryfikacji i oceny realizacji wykonywanych zadań,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli podczas pełnionej służby obchodowej – dążenie do ustalenia danych osób popełniających wykroczenia, oddziaływanie prewencyjne, w przypadku braku efektu oddziaływanie represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
 • współpraca z Administracją Domów Mieszkalnych na wskazanym terenie, celem wypracowania właściwego zabezpieczenia budynku przy ulicy Rzecznej 1A po wyłączeniu z użytkowania,
 • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
 • wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie zintensyfikowaną kontrolą wskazanego rejonu,
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice i w aplikacji Śląski Dzielnicowy.          

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 25.06.2020 do 24.12.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest spadek ilości negatywnych opinii mieszkańców śródmieścia, w szczególności lokatorów budynku przy Rzecznej 1A, poprzez ograniczenie grupowania się osób popełniających wykroczenia szczególnie uciążliwe, w tym niedopuszczenie do zakłócania spokoju, wywoływaniu zgorszenia i spożywania alkoholu.

Dla dzielnicowego:

 • systematyczne kontrole wskazanego miejsca przez dzielnicowego - oddziaływanie prewencyjne i represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń przez cały okres funkcjonowania planu,
 • rozmowy z mieszkańcami podczas obchodu odnośnie prowadzenia planu priorytetowego przez cały okres funkcjonowania planu,
 • współpraca z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przez cały okres prowadzonego działania,
 • sporządzenie polecenia kontroli miejsca dla policjantów Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego do dnia 10.07.2020,
 • wystąpienie do Komendanta Straży Miejskiej w Świętochłowicach do dnia 10.07.2020,
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice i w aplikacji Śląski Dzielnicowy przez cały okres prowadzonego działania.

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 01.12.2019 do 31.05.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest spadek ilości negatywnych opinii mieszkańców bloków Granitowa 8 i 10 poprzez ograniczenie grupowania się osób popełniających wykroczenia szczególnie uciążliwe na terenie placu zabaw pomiędzy blokiem Granitowa 8 i 10 w tym niedopuszczenie do zakłócania spokoju, wywoływaniu zgorszenia i spożywania alkoholu.

Dla dzielnicowego:

 • systematyczne kontrole wskazanego miejsca przez dzielnicowego - oddziaływanie prewencyjne, represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
 • rozmowy z mieszkańcami podczas obchodu odnośnie prowadzenia działań priorytetowych ,
 • zadaniowanie funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego do kontroli wskazanego rejonu,
 • wystąpienie do Komendanta Straży Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie
 • dyslokowania podległych patroli do kontroli wskazanego miejsca,
 • poinformowanie uczniów SP nr 4 w Świętochłowicach o odpowiedzialności za popełnianie wykroczeń w trakcie spotkań zorganizowanych przed feriami zimowymi,
 • współpraca z ADM Śródmieście,
 • opubikowanie planu działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice.
Powrót na górę strony