Twój dzielnicowy

REJON Nr 4 - ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD

W dniach od 22 do 26.08.2022 r. asp. Rafał SKRYPCZAK będzie nieobecny.


Zastępstwo w godzinach służby pełnić będzie mł. sp.Patryk KLEKOT tel. 723 645 270 (dzielnicowy ŚRÓDMIEŚCIE)

 

asp. Rafał SKRZYPCZAK

tel. 47 85 443 24

tel. kom. 727 032 223

czynny w godzinach służbowych 

email : dzielnicowy.swietochlowice.4@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

aspirant Rafał Skrzypczak dzielnicowy rejonu numer 4
 
Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:

Brzozowskiego, Bytomska od numeru 6 do numeru 26 ( parzyste ), Bytomska od numeru 29 do numeru 35 ( nieparzyste ), Bankowa, Chopina, Cicha, Dmowskiego, Górnicza, Harcerska, Hutnicza, Kasprzaka, Kochanowskiego, Kościuszki, Ligonia, 1-go Maja, Mańczyka, Metalowców od numeru 7 do numeru 15 ( nieparzyste), Metalowców od numeru 4 do numeru 14 ( parzyste ), Hutnicza, Miarki, Miczurina, Morcinka, Niedurnego, Piastowska, Piechaczka, Pokoju, Powstańców Warszawy, Sienkiewicza, Sikorskiego,

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 01.05.2022 roku do 31.10.2022 roku zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie przypadków łamania przepisów porządkowych przez nieznane osoby, to jest spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania spokoju w rejonie budynku, mieszczącego się przy ulicy Dmowskiego 21-23 w Świętochłowicach.

Dla dzielnicowego:

 • nawiązanie kontaktu z personelem obiektu handlowego w celu omówienia problemu, zwrócenia uwagi na informowanie klientów sklepu o zakazie spożywania alkoholu w jego obrębie, bieżącej wymiany informacji na temat zaistniałych zdarzeń oraz zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
 • rozmowy z mieszkańcami w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, pouczenie o sposobie postępowania w przypadku ujawnienia osób łamiących przepisy celem zaangażowania społeczności lokalnej do czynnego udziału w niwelowaniu zagrożeń,
 • opracowanie zadania doraźnego oraz skierowanie patroli Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego świętochłowickiej komendy Policji w zagrożony rejon,
 • podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej oraz wystosowanie pisma o objęcie terenu szczególnym nadzorem,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli podczas pełnionej służby obchodowej – dążenie do ustalenia danych osób popełniających wykroczenia, oddziaływanie prewencyjne, w przypadku braku efektu oddziaływanie represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
 • propagowanie działania na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach i w aplikacji Śląski Dzielnicowy.

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 18.10.2021 roku do 17.04.2022 roku zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców przy zbiegu ulic Cichej, 1 Maja, oraz Bytomskiej w Świętochłowicach poprzez ograniczenie ilości wykroczeń szczególnie uciążliwych i tym samym ilości osób grupujących się i dopuszczających się spożywania alkoholu, zakłócania spokoju oraz zaśmiecania w rejonie ulicy Cichej 4.

Dla dzielnicowego:

 • rozmowy z mieszkańcami wymienionych ulic w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, o sposobie postępowania w przypadku zaistnienia przedmiotowych zdarzeń,
 • wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie zintensyfikowaną kontrolą wskazanego rejonu,
 • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli podczas pełnionej służby obchodowej – dążenie do ustalenia danych osób popełniających wykroczenia, oddziaływanie prewencyjne, w przypadku braku efektu oddziaływanie represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
 • propagowanie działania priorytetowego na stronie internetowej KMP Świętochłowice oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Śląski Dzielnicowy”.

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 01.03.2021 r. do 30.08.2021 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Chopina 1 i 3, polegająca na ograniczeniu ilości wykroczeń szczególnie uciążliwych i tym samym ilości osób grupujących się i dopuszczających się spożywania alkoholu, zakłócania spokoju oraz ciszy nocnej w okolicy drewnianej altany usytuowanej w wymienionym rejonie.

Dla dzielnicowego:

 • nawiązanie kontaktu z właścicielem terenu celem poinformowania o konieczności zwrócenia się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem rozpatrzenia samowoli budowlanej oraz wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, co przyczyni się również do ograniczenia procederu będącego przedmiotem planu priorytetowego,
 • nawiązanie kontaktu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego celem wydania opinii (wybudowanie bez zgody właściciela terenu drewnianej altany usytuowanej przed budynkiem ul. Chopina 1) oraz rozwiązania zaistniałej sytuacji i tym samym ograniczenie procederu będącego przedmiotem planu priorytetowego,
 • rozmowy z mieszkańcami wymienionych budynków w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, o sposobie postępowania w przypadku zaistnienia przedmiotowych zdarzeń,
 • wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie zintensyfikowaną kontrolą wskazanego rejonu z chwilą rozpoczęcia się okresu letniego co może sprzyjać popełnianiu wykroczeń przez osoby spotykające się w altance,
 • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu w okresie letnim,
 • prowadzenie kontroli wskazanego miejsca podczas pełnionej służby obchodowej, a w przypadku ujawnienia procederu, reakcja na wykroczenia,
 • przeprowadzanie rozmowy z osobami dopuszczającymi się procederu zakłócania spokoju oraz ciszy nocnej lokatorom wymienionych budynków oraz zwrócenie uwagi na wybudowanie bez zgody właściciela terenu drewnianej altany stanowiącej samowolę budowlaną oraz zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie oraz uzyskanie zgody od zarządcy terenu,
 • propagowanie działania priorytetowego na stronie internetowej KMP Świętochłowice oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Śląski Dzielnicowy”.

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 06.08.2020 r. do 05.02.2021 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie ilości wykroczeń szczególnie uciążliwych i tym samym ilości osób dopuszczających się spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przed ustawę tj. w rejonie ulicy Chopina 6.

Dla dzielnicowego:

 • nawiązanie kontaktu z odpowiednią komórką Urzędu Miejskiego celem ustalenia rozwiązania mającego na celu ograniczenie procederu będącego przedmiotem planu priorytetowego (występujące przy budynku krzewy oraz ławka umożliwiają wskazanym osobom zakłócanie ładu i porządku publicznego), 
 • wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie zintensyfikowaną kontrolą wskazanego rejonu,
 • prowadzenie kontroli wskazanego miejsca podczas pełnionej służby obchodowej, a w przypadku ujawnienia procederu, reakcja na wykroczenia,
 • rozmowy z mieszkańcami wymienionego budynku i sąsiadujących w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, o sposobie postępowania w przypadku zaistnienia przedmiotowych zdarzeń,
 • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice.
Powrót na górę strony