REJON Nr 8 - CHROPACZÓW - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Twój dzielnicowy

REJON Nr 8 - CHROPACZÓW

mł. asp. Rafał PARDUŁA

tel. 47 85 443 28

tel. kom. 727 032 225

czynny w godzinach służbowych

email : dzielnicowy.swietochlowice.8@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:

Antoniego Czajora, Armii Krajowej, Bohaterów Westerplatte, Dominika Kamionki, Franciszka Lazara, Jana Przybyły, Jordanowska, Kościelna, Konstantego Wolnego, Łagiewnicka od numeru 1 do numeru 51, Łagiewnicka od numeru 52 do numeru 80 (parzyste),  Mikołaja Kopernika, Ostatnia ,Piękna, Tadeusza Zawadzkiego, Sportowa, Sztygarska, Średnia, Witolda Pieleckiego, Walerego Wróblewskiego, Węglowa, Wiktora Wiechaczka, Wolności, Wrocławska 

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 27.11.2020 r. do 24.05.2021 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie liczby popełnianych wykroczeń społecznie uciążliwych w miejscu objętym zakazem tj. w rejonie budynku, na klatce schodowej i strychu przy ul. Łagiewnickiej 12.

Dla dzielnicowego:

  • podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej,
  • rozmowy z mieszkańcami w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, a następnie w trakcie prowadzonego obchodu rejonu służbowego rozmowy z w/w celem właściwej weryfikacji i oceny realizacji wykonywanych zadań,
  • prowadzenie wzmożonych kontroli podczas pełnionej służby obchodowej – dążenie do ustalenia danych osób popełniających wykroczenia, oddziaływanie prewencyjne, w przypadku braku efektu oddziaływanie represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
  • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
  • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice i w aplikacji Śląski Dzielnicowy.

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 24.02.2020 r. do 23.08.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie liczby popełnianych wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem w rejonie sklepu spożywczego zlokalizowanego przy ul. Łagiewnickiej 10.

Dla dzielnicowego:

  • podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej (przez cały okres realizacji działań),
  • rozmowy z mieszkańcami w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
  • prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego miejsca podczas pełnionej służby obchodowej pod kątem ujawniania sprawców naruszania zasad porządku publicznego (przez cały okres realizacji działań),
  • poinformowanie właściciela oraz personelu obiektu usługowego o obowiązku zgłaszania ujawnionych wykroczeń,
  • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,