REJON Nr 1 - ZGODA - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Twój dzielnicowy

REJON Nr 1 - ZGODA

st. sierż. Dawid LEWICKI

tel. 47 85 443 21

tel. kom. 727 032 221

czynny w godzinach służbowych 

email : dzielnicowy.swietochlowice.1@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:

Akacjowa, Andrzeja Mielęckiego, Brzozowa, Bukowa, Ceramiczna, Dębowa, Góra Hugona, Graniczna od numeru 43 do numeru 55 (nieparzyste), Grunwaldzka, Hajduki, Jaworowa, Jesionowa, Juliusza Krauzego, Kaliny, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, Krzywa, Lipowa, Marianny i Jana Krzyżańskich, Metalowców od numeru 1 do numeru 5 (nieparzyste), Michała Drzymały, Nowa, Plebiscytowa, Śląska, Topolowa, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wiśniowa, Zielona.

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 24.11.2020 r. do 23.05.2021 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa komfortu mieszkańców i negatywnego wizerunku terenów zielnych przy ul. Metalowców 3C poprzez doprowadzenie do uprzątnięcia terenu po byłej firmie transportowej oraz zutylizowania porzuconych i zalegających odpadów, które przy silnych wiatrach przemieszkają się, co skutkuje zanieczyszczeniem okolicznego terenu.

Dla dzielnicowego:

 • nawiązanie kontaktu z odpowiednią komórką Urzędu Miejskiego w celu podjęcia stosownych działań w kierunku uprzątnięcia miejsca oraz ustalenia rozwiązania mającego na celu ograniczenie procederu będącego przedmiotem planu priorytetowego,
 • nawiązanie kontaktu z Referatem Przestępczości Gospodarczej KMP w Świętochłowicach w celu ustalenia właściciela terenu i tym samym podjęcia stosownych działań w kierunku uprzątnięcia miejsca,
 • wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie zintensyfikowaną kontrolą wskazanego rejonu,
 • rozmowy z mieszkańcami pobliskiego budynku w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, o sposobie postępowania w przypadku zaistnienia przedmiotowych zdarzeń,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego miejsca podczas pełnionej służby obchodowej, w tym zwracanie szczególnej uwagi na pojazdy ciężarowe oraz osoby dopuszczające się powiększenia stert odpadów i zanieczyszczenia obszaru,
 • w trakcie trwania działania zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego oraz funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego do kontroli terenu oraz pojazdów ciężarowych poruszających się w rejonie miejsca zagrożonego,
 • propagowanie działania priorytetowego na stronie internetowej KMP Świętochłowice oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Śląski Dzielnicowy”.

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest spadek ilości zdarzeń drogowych w rejonie ronda Świętego Jana Pawła II spowodowanych niewłaściwą organizacją ruchu.

Dla dzielnicowego:

 • spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zgoda celem zapoznania ich z planem priorytetowym, jak również w celu zebrania uwag i sugestii, a po przeprowadzonym działaniu przeprowadzenie sondażu na temat poprawy stanu bezpieczeństwa w wymienionym rejonie,
 • nawiązanie kontaktu z Biurem Dróg i Mostów UM Świętochłowice, celem podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w obrębie ronda objętego działaniem priorytetowym, przeprowadzenie spotkania roboczego w celu przekazania uwag i sugestii mieszkańców,
 • sprawdzenie realizacji działania oraz ewentualne wystąpienie z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w rejonie ronda,
 • współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Świętochłowice,
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice.

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 26.03.2019 r. do 26.09.2019 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem tj. ul.Śląska 23 – w obrębie sklepu.

Dla dzielnicowego:

 • ustalenie danych personalnych osób przebywających w obrębie sklepu oraz przeprowadzenie z nimi rozmów profilaktycznych
 • nawiązanie kontaktu z zarządcą budynku celem podjęcia działań w stosunku do najemcy skutkujących poprawą sytuacji,
 • nawiązanie kontaktu z najemcą sklepu oraz jego personelem celem poinformowania o konieczności zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
 • w razie braku poprawy sytuacji - reakcja na wykroczenia,
 • sprawdzenie realizacji działania oraz ewentualne wystąpienie z wnioskiem o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu.