Infolinie i Telefony Zaufania

800 100 100 - Telefon Zaufania - Helpline.org.pl

800 100 100 - to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

O Telefonie

Dla kogo jest Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100?

Z pomocy telefonicznej i online konsultantów Telefonu 800 100 100 mogą korzystać rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, którzy potrzebują informacji dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom oraz pomocy dzieciom przeżywającym problemy, chcą poprawić swoje kompetencje wychowawcze, są zainteresowani kreowaniem współpracy szkoły lub placówki z lokalnymi instytucjami i podmiotami.

 

Jak pomagają konsultanci 800 100 100?

W wielu sytuacjach wystarczy rozmowa, wysłuchanie, dostarczenie informacji lub wspólne szukanie rozwiązań problemu dotyczącego bezpieczeństwa dziecka czy ucznia. Zdarzają się jednak i takie telefony  czy  wiadomości, które wymagają działań zmierzających do ochrony młodych osób.

Jeśli wsparcie, porada prawna czy informacje na temat możliwości przeciwdziałania zagrożeniom okażą się niewystarczające, a osoba dzwoniąca/pisząca wyrazi zgodę, konsultanci mogą zainicjować interdyscyplinarne interwencje w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

 

Projekt 800 100 100 jest prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje, największą w kraju organizację pozarządową, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc dzieciom, które doświadczyły przemocy. Partnerem strategicznym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działamy w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Partnerem technologicznym jest operator sieci Orange.