2015 - Rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

2015 - Rok pieszego