2016 - Rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

2016 - Rok pieszego