2017 - Rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

2017 - Rok pieszego