Kontrola autokarów

Jak zgłosić kontrolę autokarów

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, na pisemny wniosek organizatora przejazdu lub przewoźnika, dokonują kontroli stanu technicznego autobusu oraz badają stan trzeźwości jego kierowcy.

Zgłoszenie pisemne organizatora lub przewoźnika (którego wzór można pobrać z dolnej części strony) należy kierować z kilkudniowym wyprzedzeniem (min. 3-dniowym) w formie pisemnej lub telefonicznej pod numerem:

  • 47 85 442 90 (sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego KMP Świętochłowice, w godzinach 8.00 – 15.00),
  • 47 85 442 55 (Oficer Dyżurny KMP Świętochłowice).

Kontrole autobusów prowadzane są na parkingu przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16c.

W trakcie zgłoszenia podać należy:

  • datę i godzinę wyjazdu,
  • miejsce kontroli (wyjazdu) autokaru,
  • liczbę autokarów.

Termin ten pozwala racjonalnie zaplanować czynności mundurowych w dniach, w których zgłoszono kilka kontroli autobusów, a są to nierzadko dni wolne od pracy lub czas ferii zimowych czy wakacji.

Aby nie dublować wielokrotnie zgłoszeń o kontroli, uprasza się zgłaszających do wydelegowania osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli. Wzór pisemnego zgłoszenia można pobrać z dolnej części strony.

Organizator powinien przeznaczyć na kontrolę autokaru około jednej godziny przed planowaną godziną odjazdu. Przeprowadza się również kontrolę z pasażerami, lecz wówczas należy pamiętać, że w przypadku ujawnienia złego stanu technicznego autobusu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego, dalsza jazda przeważnie jest niemożliwa, co nie nastraja pozytywnie już siedzących na swoich miejscach i czekających na wyjazd pasażerów.

Przewoźnik lub organizator w tej sytuacji organizuje podstawienie kolejnego autobusu, którego kontrolę można ustalić już telefonicznie z Oficerem Dyżurnym KMP w Świętochłowicach lub bezpośrednio z policjantami dokonującymi pierwszej kontroli.

WSZYSTKIM KIEROWCOM ŻYCZYMY SZEROKIEJ I BEZPIECZNEJ DROGI.


 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony