Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zarządza drogami wojewódzkimi na obszarze Województwa Śląskiego o długości 1218,5 km, w tym 13,7 km dróg dwujezdniowych.

Prace w zakresie zimowego utrzymania na drogach wojewódzkich są prowadzone według standardów określonych Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.
 
Długość dróg wg standardów:
613,4 km              – II STANDARD
551,1 km              – III STANDARD
34,0 km                – IV STANDARD
9,9 km                  – V STANDARD
 
Za utrzymanie zimowe (bezpośrednią łączność, stan sprzętu i jego sprawność) odpowiadają Powiatowe Zarządy Dróg, które są wykonawcą w zakresie utrzymania zimowego w ramach zawartych porozumień miedzy Zarządem Województwa Śląskiego, a poszczególnymi Miastami i Powiatami.
 
Podobne wymogi w zakresie „Akcji Zima” stawiane są również firmom które zostały wybrane drogą przetargu dla miast i powiatów, które nie zawarły porozumień. W poszczególnych jednostkach /firmach prowadzone są całodobowe dyżury.
 
W sytuacjach warunków ekstremalnych dotyczących utrzymania zimowego koordynację przejmuje
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. (32) 255.21.95, 256.56.01, fax (32) 256.22.13,

e-mail:

 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. (32) 251.04.32, 207.72.33, fax (32) 256.22.13
 
do którego przesyłane są informacje w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.
 
Jednocześnie pełnione są również dyżury pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Komend Powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa śląskiego.
 
W każdej z komend realizowane są całodobowe dyżury pełnione przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa oraz służbę dyżurną Powiatowych (Miejskich) Stanowisk Kierowania.
 
W tutejszym Zarządzie można również uzyskać informację o stanie dróg wojewódzkich pod numerem tel. (32) 781.92.11 lub (32) 781.91.95.
 
W sytuacjach kryzysowych uruchomione zostają całodobowe dyżury pod numerem tel. (32) 781.92.11.

 

Powrót na górę strony