Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach

p.o. Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach

nadkomisarz Dawid Gil

sekretariat komendanta

tel. +48 47 85 442 12

komendant@swietochlowice.slaska.policja.gov.pl

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach   

młodszy inspektor Monika Francikowska