Wiadomości

Odprawa roczna świętochłowickiej komendy

Data publikacji 05.02.2024

W miniony czwartek w siedzibie świętochłowickiej komendy odbyła się narada podsumowująca 2023 rok. Wśród uczestników znaleźli się Komendant Miejski Policji wraz z I Zastępcą, Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice, Prokurator Rejonowy w Chorzowie, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach oraz Komendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach.

Podsumowanie działań świętochłowickich stróżów prawa w 2023 roku odbyło się w miniony czwartek w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach. Komendant Miejski Policji insp. Jacek Nowak wraz ze swoim Pierwszym Zastępcą mł. insp. Moniką Francikowską podsumowali miniony rok służby na rzecz miasta i jego obywateli. W uroczystej odprawie uczestniczyli również Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice Pani Aleksandra Poloczek,Prokurator Rejonowy w Chorzowie Pani Bogusława Szczepanek-Siejka, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach st. bryg. Piotr Skóra, Komendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach Bogdan Bednarek. 
Podczas odprawy szczegółowo omówiono kluczowe aspekty pracy świętochłowickich policjantów w roku 2023. Podkreślono również znaczenie współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach a innymi instytucjami. Wspólna praca z Prokuraturą, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz lokalnymi władzami sprawiła, że odpowiedź na sytuacje kryzysowe była szybka i skoordynowana.
Na zakończenie odprawy, uczestnicy wyrazili uznanie dla zaangażowania policjantów oraz składali podziękowania za poświęcony czas i wysiłek. Wspólnie wyznaczono priorytety na nadchodzący rok, kładąc nacisk na dalszą poprawę bezpieczeństwa społecznego oraz rozwój współpracy z lokalną społecznością.
Odprawa Roczna Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w 2023 roku stanowiła moment refleksji nad osiągnięciami, jednocześnie ukierunkowując działania na przyszłość. Z pewnością stanowi solidny fundament dla dalszej efektywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

  • Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach podczas narady rocznej wraz z pierwszym zastępcą
  • Policjanci i zaproszeni goście podczas świętochłowickiej narady rocznej
  • komendant podczas przemowy na naradzie rocznej
  • Policjanci i zaproszeni goście podczas świętochłowickiej narady rocznej
  • Policjanci i zaproszeni goście podczas świętochłowickiej narady rocznej
  • Policjanci i zaproszeni goście podczas świętochłowickiej narady rocznej
  • Policjanci i zaproszeni goście podczas świętochłowickiej narady rocznej
  • Policjanci i zaproszeni goście podczas świętochłowickiej narady rocznej
  • naczelnik wydziału prewencji składający meldunek komendantowi
Powrót na górę strony