Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach - informacje kontaktowe

 

 

Ładowanie odtwarzacza...

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej (adresy poniżej)

  • przesyłanie faksów pod numery:  47 85 442 44

  • strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

Informujemy, że dokumenty dotyczące rekrutacji do służby w Policji przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

 

 

 UWAGA!!!  

Ostrzegamy, że oszuści mogą się podszywać pod publikowane na naszych stronach numery telefonów.

W celu weryfikacji rozmowy przychodzącej rozłącz się, a następnie oddzwoń.

 

 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI

w ŚWIĘTOCHŁOWICACH
 
ul. Wojska Polskiego 16 c
 
41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE
Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach

E-mail

Telefon
Fax
Komórka organizacyjna
47 85 442 12
-  Sekretariat Komendanta
 dyzurny@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  47 85 442 66  47 85 442 44 Dyżurny KMP
 prewencja@swietochlowice.ka.policja.gov.pl 47 85 442 60 47 85 442 64  Wydział Prewencji
 kryminalny@swietochlowice.ka.policja.gov.pl 47 85 442 80 47 85 442 84  Wydział Kryminalny
 rd@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  47 85 442 90  Wydział Ruchu Drogowego
 pg@swietochlowice.ka.policja.gov.pl 47 85 442 70 -  Referat dw z Przestęp. Gospod.
   47 85 443 20 - Rewir Dzielnicowych
 teleinformatyka@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  47 85 442 45  -  Zesp. Łączności
i Informatyki
 kadry@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  47 85 442 18  -  Zespół Kadr i Szkolenia
 finanse@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  47 85 442 21  -        Zespół Finansów            i Zaopatrzenia
   47 85 442 16  -  Ochrona Informacji Niejawnych

 

Powrót na górę strony